Rolf Erikson on februari 28th, 2006

Tidigare har jag skrivit om att ge rabatter kan vara förödande för din verksamhet om du inte från början har kalkylerat med de lägre intäkterna som rabatterna ger. På Internet är det vanligt att man ger ifrån sig något gratis. Hur går det då för alla nystartade Internetföretag som har som affärsmodell att gratis ge [...]

Continue reading about Affärsmodell för Internetföretag

Rolf Erikson on februari 27th, 2006

Visserligen har antalet sekreterare minskat men de viktigaste personerna som du behöver träffa har fortfarande någon som fungerar som dörrvakt. Sekreterare eller någon annan dörrvakt använder sig av någon bedömning som avgör om du får ett möte med chefen. Debra Feldman har skrivit en post som kan vara till hjälp när du försöker få in [...]

Continue reading about Hur man kommer förbi sekreteraren när man söker chefen.

Rolf Erikson on februari 26th, 2006

Följande situation känner vi igen: Säg att det finns två tåg bredvid varandra på stationen och vi sitter i det ena och tittar på det andra. Om det andra tåget börjar röra sig blir vi tveksamma om det är vårat tåg eller det andra som rör sig. Vi uppfattar bara relativa rörelser därav vår osäkerhet. [...]

Continue reading about Kan man ta på ljuset?

Rolf Erikson on februari 25th, 2006

Det är lätt att ge rabatt för att få en affär, men är det så klokt? Antag att du har 30 % marginal på en vara du säljer för 800 kr före moms, dvs 240 kr i marginal. Med 10 % rabatt får du (800-80 (10 %) –(800-240)(kostnaden) = 160 kr i marginal. Skillnaden i [...]

Continue reading about Var försiktig med rabatter!

Rolf Erikson on februari 24th, 2006

Man måste beundra alla OS deltagare. Vilken inställning de har. Jag är säker på att alla skulle bli bra entreprenörer. Just fokuseringen är den viktigaste egenskapen för en entreprenör. Även för våra personliga utvecklingar kan vi lära av idrottsmännen. De har visionen vad de vill uppnå, men vägen dit tar man i små steg och [...]

Continue reading about Vilket roligt OS

Rolf Erikson on februari 23rd, 2006

John Cox har skrivit en artikel om ett annat sätt att tänka när det gäller ”multitasking”, ett sätt som minskar vår arbetsbelastning på ett annat sätt än att arbeta parallellt med olika uppgifter. Since working in parallel is learned behavior brought on by peer pressure, how do we break that habit? Becoming productive is the [...]

Continue reading about Alternativ till multitasking

Rolf Erikson on februari 22nd, 2006

Tillväxt skapar säkert problem på flera håll i verksamheten. Att anställa, öka resurserna för att kunna ta hand om de nya kunderna, hantera likviditeten, bygga nya system för att förstärka verksamheten och så vidare. Allt tar tid och kraft. Om inte dessa frågor hanteras på rätt sätt kan verksamheten bli lidande eller till och med [...]

Continue reading about Entreprenörer och tillväxt

Rolf Erikson on februari 22nd, 2006

Jacob on Success skriver, De flesta tror att det finns tre S i ordet “success”, men det är inte sant, det finns i verkligheten fyra S i ordet. De fyra S:n är * Set it * Share it * Start it * Stick to it Okay, säger Jacob, det är egentligen fyra S i mål, [...]

Continue reading about Fyra S i Success?

Rolf Erikson on februari 21st, 2006

Justin Rubner rapporterar i Atlanta Business Chronicle att 2029, kommer folk att direkt bli anslutna till datorer på ett intelligent sätt, tack vare genombrott i artificial intelligens, nanoteknologi och ny kunskap om den mänskliga hjärnan. Detta enligt framtidsforskaren Ray Kurzweil i ett tal den 7 feb på the Technology Association of Georgia’s årliga sasmmnakomst i [...]

Continue reading about Nano kommer att ändra våra liv

Rolf Erikson on februari 21st, 2006

Hur bra är du på att fjärma dig från dina problem? Beezee citerar Martin Seligman som säger att detta är ännu en sak som optimisten är bättre på än pessimisten och fortsätter med att presentera skillnaden mellan de två grupperna: Pessimists tend to see their problems as Permanent, Personal and Pervasive Optimists tend to see [...]

Continue reading about Hur hanterar Du Dina problem?