Rolf Erikson on januari 30th, 2006

Genetics and Health har läst boken ”Is Here to Stay” by Frances R. Balkwill och har gjort ett intressant citat: Pretend you’ve put on some magic glasses that can magnify everything 50 million times. (That would make a grain of sand look as big as a mountain!) Now you can easily see a thread of [...]

Continue reading about Hur ser DNA ut?

Rolf Erikson on januari 30th, 2006

Vi har pratat om att hur viktigt det är att försäkra sig om att ha en bra kultur i företaget för att nå framgång. Men att ha en bra kultur betyder också att man måste ha en bra affärsetik som dock inte skiljer sig nämnvärt från den etik vi behöver ha i alla relationer. Robert [...]

Continue reading about 7 principer för bra etik