Rolf Erikson on januari 3rd, 2006

Hur mår Du idag? På den här sidan kan Du testa dig själv och även starta några förbättringsprojekt: PQL Gå in och prova!

Continue reading about Coacha dig själv!

Rolf Erikson on januari 3rd, 2006

Att vara mållinriktad, resultatorienterad eller att prioritera väsentligheter är ord och inriktningar som all företag och medarbetare hör. Att leva efter det är svårare; som många säger ”Jag är händelsestyrd och hinner inte med att vara strateg eller målinriktad”. Men vi måste ändå koncentrera oss på väsenligheter; att hitta de rätta målen; att strukturera verksamheten; [...]

Continue reading about Fem små ord