Klicka för stor bildNär man får frågan ”Hur skall jag säkerställa att mitt företag utvecklas på rätt sätt?” brukar jag med andra svara, Skriv en affärsplan! Sam Decker har också fått frågan men han började med med att ställa 20 frågor, 20 Questions to Develop Your Business

Frågorna är mycket bra och som Sam Decker säger ” Lika viktigt som svaren är är att du kan svara på frågorna”.

Just asking the questions, digging in deep on some of these, and asking ”why” after each answer will yield benefit in most businesses!
, säger han också.

Frågorna är gruperade i olika viktiga områden men här är några som jag tycker är intressanta;

What are your short term and long term goals (what time period are these goals)?
What is the average order size and average order margin? How has this trended?
What is the cost per acquiring a customer? i.e. Total marketing costs / new customers.
If I were a customer, what would my 20 second word of mouth ‘sound byte’ be if I were to tell a friend about you? What would I say?

Om det inte finns någon affärsplan för företaget är frågorna och svaren en bra början.

Läs alla frågorna här.

Läs även andra intressanta åsikter om , ,

Tags: , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>