Vi månar om barnen, invandrare, jämställdhet och i viss mån kriminella men sällan om de äldre. Speciellt inte om de äldre är beroende av hjälp.

Hemtjänsten hastar till den gruppen, har minuter på sig att hjälpa till toa, byta blöja och sätta fram mat om den är förberedd. Förhoppningsvis är den äldre nödig när hemtjänsten behagar komma annars blir det att vänta till nästa korta besök några timmar senare. I väntan på detta besök sitter den äldre på sin stol utan att kunna röra sig utan att ha något att göra. Förhoppningsvis sitter hon inte i direkt solljus.

Detta är ingen överdriven beskrivning. Så här ser det ut. Tyvärr oberoende av vilken regering som sitter vid makten. Varför är det så?

Inget fel att värna om barn, invandrare och jämställdhet men varför är det fel att värna om de äldre som är i behov av hjälp?

För det första är det en grupp som inte kan göra sig hörd. För det andra kan de inte klaga så det hörs. För det tredje kostar de bara pengar och ger varken glans eller röster åt politikerna.

Ingen politiker skulle våga säga något ofördelaktigt om barn, invandrare eller om jämställdheten utan tvärtom måste en politiker framställa sig som positiv i dessa frågor. Äldrefrågorna behöver man inte ens beröra eftersom ingen bryr sig. även i bloggvärlden är det annat som är viktigare, som här och här och här ……

Dags att vakan. Alla blir äldre och några blir sjuka. Hur vill ni bli bemött om sjukdom drabbar er när ni blir äldre?

No related posts.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>