Äntligen förstår jag varför så många fortfarande gillar kommunister, varför invandrare och kvinnor fortfarande röstar på socialdemokraterna. Sanna Rayman på SvD har träffat ekonomen Bryan Caplan, som nyligen gett ut boken: The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies (PUP, 2007).

Utgångspunkten är att individer i en marknadsekonomi tycks handla rationellt, men i valhandlingen upphör rationaliteten. Plötsligt föredrar man protektionism och statlig intervention, trots att det mer eller mindre är en nationalekonomisk sanning att frihet och öppenhet ger mer välstånd.(SvD).

Man blir alltså irrationell, man röstar mot bättre vetande. Det förklarar allt, även våra smörslickande politiker.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>