Kvinnlig polis med polishund Foto: RPS foto. © RPSTillbaka till vardagen igen kan man säga efter att ha läst Curt Norsteds artikel i SvDs Brännpunkt. Det är en mörk bild han målar upp. Jag saxar:

Polisen. Den mest iögonfallande egenskapen hos den svenska polisen är att den inte syns.

Curt Norstedt menar att det är lugnare att gå i många storstäder inklusive New York än i Stockholm. Om Japan skriver han:

Japan har ett extremt tätt nät av närpoliser med 6000 stationer som är öppna dag och natt, ofta bemannade med bara en polis. Den lokale polismannen försöker besöka varje familj, affär och företag åtminstone två gånger per år.
Systemet har beskrivits i The Economist den 16 april 1994: The secret of Japan’s safe streets. Japan hade fram till 1960-talet ungefär samma låga frekvens av våld som vi, men har sedan dess halverat den.

Orsaken till att brottsvågen har ökat i Sverige skyller Curt på vår uppfattning att brott beror på sociala problem. Förövaren är viktigare än själva brottet och den som utsätts för brott. Han ger också media en känga eftersom de sällan rapporterar om vår ineffektivitet och ger ett exempel:

Att Interpol år 2003 rapporterade att den svenska våldsbenägenheten var bland de högsta i Europa väckte uppseende i våra grannländer men kommenterades så vitt jag vet aldrig av svenska medier.

Jag börjar nu fatta vitsen med Fria Nyheter som mer än gärna rapporterar om brott. Det behövs uppenbarligen. I dagen logg rapporterar Fria Nyheter från Norrland:

2008 hade Norrbotten näst lägst brottslighet i landet. Polismyndigheten var femte bäst i Sverige på att klara upp de brott som anmäldes. Ingen kommun i länet hade lika hög brottslighet som rikssnittet.
- Det är bra siffror men vi ska bli bättre. Norrbottningarna ska ha Sveriges bästa polis, säger länspolismästare Håkan Karlsson.

Dylika jämförelser är tydligen en av förklaringarna till att New York har minskat sin brottslighet. Enligt den svenska polisen är dock samförstånd via samtal bättre än resultatredovisningar!! Polisfacket tror inte ens att vi klarar av säkerheten runt EU ordförandeskapet. Maria Abrahamsson på SvD reagerar dock. Hon har tidigare föreslagit kommunal polis. Det är kanske ett bra förslag.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>