Sverige är ett u-land när det gäller Borrelia. Många sjukdomar alstrade av Borrelian klassas som annat i Sverige. Det har visat sig att de med diagnosen  Parkinson och till och med MS istället har varit Borreliainfektion. Det vet man eftersom många med långvarigt behandlade men ej tillfrisknade  patienter istället har åkt till Tyskland eller Norge och fått diagnosen Borreliainfektion- Efter behandling har de blivit friska.

Toppen på isberget var när en MS sjuk efter 25 års behandling för MS istället fick diagnosen (utomlands) Borrelia och blev frisk efter  behandling.

Sverige erkänner inte kronisk Borreliainfektion med resultatet att många patienter får lida helt i onödan. Borrelian är lurig. Den kryper in i cellerna och gömmer sig. Deras livscykel liknar malarian.

Det är dags för Sverige att se över sina mätmetoder. Det går idag att via blodprov få en god indikation om Borrelian har fått grepp om kroppen. Då krävs lite mer prov än bara prov ifall antikroppar finns. Man behöver bl.a. testa hur immunförsvaret ser ut mott Borrelian. Detta görs i andra länder men inte i Sverige.

Eftersom Borrelian ökar markant är det dags att se över mätmetoderna i Sverige.

Läs även bloggen Borrelia Burgdorferi

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

One Response to “Borrelian är ett allvarligare hot än vad man tror”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Borrelian växer snabbare än AIDS men läkarna ger fel diagnoser!

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>