Det verkar som om VD idag automatiskt får bonus utöver sin lön. Det finns säkert några som gjort sig förtjänst av dessa men långt ifrån alla.

Metalls Stefan Löfven belyser frågan i SvD. Han ställer indirekt frågan varför VD ska ha bonus ifall resultatet beror på att löntagarna har hållit igen sina löneanspråk kombinerat med en svag kronkurs.

Stefan Löfgren har en poäng i detta men styrelsen i de tillfrågade företagen vägrar svara på frågan utan hänför frågan till VD?? Nåja detta kanske inte skulle förvåna Stefan Löfven. Hans egen chef Wanja Lundin  Wedin svarade ju själv att hon inte hade en aning om vad som pågår i företag hon satt i styrelsen för.

Även ur ett annat perspektiv kan bonusar slå snett. VD kan prioritera företaget efter bonusen och det behöver definitivt inte överensstämma med ägarnas intresse. Ofoget syns mest i “tjänstemannaföretag” utan en stark privat ägare.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>