Det är kris i utrikesförvaltningen skriver Urban Ahlin i SvD Brännpunkt.

Sveriges utrikesförvaltning är i kris. I medierna rapporteras om anställningsstopp, sparpaket och fortsatta ambassadnedläggningar. Regeringen saknar en strategi för att hantera såväl personalfrågorna som Sveriges representation i världen.

Ahlin som kämpar för att ta över efter Bildt ger i alla fall regeringen en blomma. Han skriver mycket diplomatiskt:

Trots de effekter av den globala krisen som vi ännu bara sett början av är Sverige ett av de länder som bäst kunnat hantera globaliseringens negativa effekter och samtidigt kunnat dra fördel av dess möjligheter.

Klang och nästan jubel skriver Bildt i sin blogg, inte om utrikesförvaltningen utan om den stora finsk-svenska framtidskonferensen. Lite rätt måste man nog ge Urban Ahlin. Läser man Bildts blogg verkar ju han nästan aldrig vara hemma och utöva chefskap. Fast å andra sidan kryllar det väl av byråkrater på förvaltningen.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>