Man brukar säga att kriser stärker människan och organisationer. Det kanske även gäller för länder. Under nuvarande kris stärker Alliansen sina aktier. Folk i gemen inser att arbetslinjen håller.

Webb, grafik, hemsida, bild och text, tjäna pengar

Men inte är det lätt. Egenföretagaren lär sig snabbt att goda tider snabbt kan bytas mot sämre. Man sparar därför en del av vinsten för att kunna ha den att luta sig mot vid sämre tider. Egenföretagare har som vi vet inga skyddsnät till skillnad mot anställda.

Göra Skytte beskriver i dagens SvD kolumn vad som händer när en arbetstagare blir arbetslös:

Därtill är själva hörnstenen i deras bygge svag: de har inte skaffat sig en solid ekonomisk buffert, ett sparkapital. Det beror i grunden på skattereglerna men också på det som brukar kallas svensk mentalitet. Svensken har vant sig vid att lita på arbetsgivaren, staten, myndigheterna, facket, andra. Man uppfattar tryggheten som evig. I den mån man sparar är det för att konsumera. Man sparar till en resa till Thailand, inte för framtiden.

En företagare har inte den möjligheten att kunna lita på någon annan. Han eller hon måste hitta andra utvägar oftast med längre arbetsdagar och lägre inkomst som följd. Men det intressanta är att det oftast i de lägena som något nytt skapas.

Olofström har drabbats hårt med sina många varsel. Ett ungt par med familj som båda blivit arbetslösa beskriver sin situation med att det är ingen idé att flytta till någon annan stad eftersom det inte finns något arbete där. Och så är det naturligtvis. Sitter man med hus och har barn som går i skolan är det ju inte bara att flytta. Men att bara sitta still och vänta på bättre tider är ju heller ingen lösning.

Vi är van i Sverige att tryggheten sitter i fast anställning. Arbetsrättslagarna har förstärkt den tryggheten. Facken har tagit för givit att företag kan överleva i all evighet. Så är det inte och det borde nuvarande kris visa. Finns inte köpare till företagens produkter finns inget arbete.

Arbetslinjen kan nu ge oss möjligheter. Inte på en gång, därtill är vi alltför fångade i bidrag. Uppenbart är ju att högskattesamhället inte är en garanti för sysselsättning. Sysselsättning kommer av att någon av oss har kraften och idéerna att anpassa oss till framtidens behov. Bränslet kan mycket väl vara dagens kris.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>