Sara Johansson från Ledningsregementet övar vapenhantering som en del i den förlängda utbildningen. Den 30 mars åker hon till Kosovo.Det pockas på mer pengar på många ställen nu. Försäkringskassan och försvaret är de senaste. SvD är helt inställd på att mer pengar behövs för försvaret. Det går inte längre och skriver:

Och så anföll Ryssland Georgien.

Då gick det inte längre. En enig försvarsberedning hade ju sagt i sin omvärldsanalys att lackmustestet på Rysslands vägval skulle bli hur man uppträdde mot grannländer som också varit delar av Sovjetunionen, och det gick bara inte att låtsas som om inget hade hänt. Säkerhetspolitiken kom plötsligt i fokus, och det blev nödvändigt att tala om försvaret av Sveriges integritet och inte bara om insatser långt utanför Europa.

Fast vi är nog lite osäkra. Sammanställningen över vad försvaret kostar per soldat jämfört med våra nordiska grannar förundrar. Mobiliseringstid på 1 till 3 år förundrar. En översyn verkar trots allt behövas.

Ryssland måste tas på allvar. Hur EU ska hantera Ryssland måste EU bli överens om. Som jag skrev igår saknas tillräckliga band med Ryssland för att vi ska kunna påverka dem. Fler band och det blir för kostsamt att bryta med världssamfundets regler på hur man uppför sig. Gasledningen är kanske inte så dumt i alla fall under förutsättning att EU gör sig oberoende av energi genom fler kärnkraftverk.

EU duckar mest i dessa svåra frågor. Mer energi läggs på att jaga fildelare och vara industrier som upplevelseindustrin och tobaksindustrin behjälplig. Det kanske blir så när de många partier kämpar om att skicka de mest kritiska till EU.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>