Ensamstående med barn verkar blir fler och fler i Sverige. Varför kan man undra och om det ser lika dant ut i övriga Europa vet jag inte heller. Samhället är däremot inte gjort för familjer med en försörjare. Det är för många t.o.m. knepigt för familjer där två arbetar.

Barnen ska inte behöva lida för vad föräldrarna ställer till det eller råkar ut för det har Rädda Barnen helt rätt i. Ett enkelt sätt att hantera detta vore att höja barnbidraget samt att en barnombudsman bättre tillvaratar barns rättigheter.

Att skolan är viktig för alla barn har jag skrivit om tidigare men den är kanske ännu viktigare för de utsatta. Med skola menar jag en skola  med bra välbetalda lärare som ger barnen kunskaper. Det är tyvärr lite si och så med den saken.

Hopplösheten blir definitiv när man som ung inte får jobb. Regeringen måste våga satsa mer på privata företags förutsättningar att kunna växa. Varför LO bromsar har jag aldrig förstått.

Även om det behöver bli bättre för fattiga barnfamiljer tycker jag ändå att Rädda Barnen tar i när de antyder att Sverige ligger sämst i klassen när sanningen förmodligen är tvärtom.

SvD, DNExpressen

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>