Det verkar som om man inte ska ställa några krav på barnen om man följer skolkdebatten. Juholt verkar tycka det är vansinnigt att man måste vara närvarande i skolan. Många verkar skylla på mobbarna eller svåra hemförhållanden.

Men kravlöshet är sällan bra för barnen. Att skolan är lite si och så har vi förstått efter att ha sett 9A och skolkbetyget löser inte bristen på duktiga lärare men en uppluckring av reglerna kring skolan är inte bra. Man gör barnen en björntjänst.

Mer behöver göras. Socialdemokraternas flumskola med låg status för lärare måste brytas och verkar vara på väg. Rösterna mot Björklunds förändringar är inte trovärdiga eftersom vi har sett effekterna av flummeriet.

Nästa reform bör nu vara att bra lärare ska premieras.

DN,SvD,Aftonbladet,Persson, Högberg, Svensson, Jensen

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

One Response to “Att göra barnen en björntjänst”

  1. Rolf – jag tycker att man ska ställa krav, självklart. Men varje unge skolkar av olika skäl och att skrämmas med notering i betyget tror jag inte hjälper det verkliga problemet.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>