Det finns behov av olika huvudavtal för stora och små företag. Dagens arbetsrätt passar definitivt inte de små företagen. DN går längre och säger att de varken passar företag eller de anställda. Det senare på grund av att anställda i tid inte söker nya jobb för rädslan att hamna sist i LAS.

För små företag måste kompetensen gå före. Med nuvarande LAS hotas företagens överlevnad. På vissa företag har facket en pragmatisk inställning men med LOs inställning att ”hellre arbetslös än att rucka på rätten” lever de flesta företag i farozonen.

På stora företag finns möjligheten till omplaceringar för att behålla viktiga kompetenser till priset visserligen av sämre konkurrenskraft.

Med ett huvudavtal anpassat till små företag skapar vi förutsättningar för små företag att utvecklas och expandera. Företagaren måste känna en trygghet i att företaget kan överleva ifall konjunkturen sviktar så att företagaren vågar satsa sina pengar. Expansion skapar också fler arbetstillfällen vilket delar av LO borde gilla.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>