Arbetslinjen kanske inte riktigt har gjort sitt men nästan. Det lönar sig  idag att arbeta vilket var ett av målen. Nu måste borgerligheten samlas kring Tillväxtlinjen, dvs det ska löna sig för företagare att växa och därmed skapa fler jobb.

Tillväxtlinjen är också ett bra sätt att få invandrare i arbete. Entreprenörsföretag vågar expandera och eftersom många entreprenörer är invandrare skapas även jobb för dessa.

Som ett resultat av Tillväxtlinjen kommer vi att få se personalskatteavdrag istället för fler jobbskatteavdrag.

Det är nu som vi kommer att få se om Alliansen har det politiska modet att ange färdriktningen. Den kommer med största sannolikhet att stöta på motstånd hos vänstern och LO men jag tror att väljarna kommer att uppskatta en färdriktning i tiden.

DN Debatt, Kent Persson, Magnus Andersson, Peter Andersson, Röda Berget

Alliansen,borgerlig,arbetslinjen,tillväxt,jobb,invandrare,politik

No related posts.

Tags: , , , , , ,

2 Responses to “Arbetslinjen bör ersättas med Tillväxtlinjen”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Moderaterna skippade Tillväxtlinjen
  2. Proppen är LO

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>