Många ungdomar saknar arbete efter att skolutbildningen är klar. Framtidsutsikterna är därför små när man går i skolan. En del resonerar att det inte är lönt att satsa på skolan, något som de säkert ångrar när de är vuxna.

Mona Sahlin och Baylan ska nu promenera runt i Tensta och andra områden för att, får man förmoda, injuta mod hos de yngre och samla röster hos de äldre. Aftonbladet tror att det är positivt för partiet och skriver:

Ibrahim Baylan är ett av de få statsråd som verkligen gjort något för ungdomarna i miljonprogrammens hyreshus. Rektorerna i förorterna talade lyriskt om ”Baylanpengarna” till fler vuxna i skolorna.
Jag har hört Baylan diskutera bästa sättet att steka hamburgare med gymnasieelever i Malmö. Han har, liksom de, stått i stekoset rätt många timmar.

Det är bra att politiker i alla partier rör sig ute bland folkoch därmed samlar intryck. Mona Sahlin säger att det är svårt att bli bra i skolan om man inte har någon egen plats att läsa läxor på. Det är säkert sant om än inte hela sanningen. Det behövs också motivation. Motivation har man om man tror på framtiden, dvs tror att man får ett jobb.

Tänker de rödgröna förenkla för företagare så att de vågar utveckla företaget och anställa medarbetare. Sahlin och Co kan också underlätta för företag att anställa ungdomar.

Det finns mycket som kan göras, men börja med jobben annars blir det snabbt ett nytt hyckleri. Forssberg på Expressen menar att Jan Emanuel Johansson ”förkroppsligar ordet hyckleri.” Som sagt riktiga arbeten behövs.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>