Jag tycker enfrågepartier behövs. Dumheter lyfts fram på ett tydligt sätt. Piratpartiet har haft framgång och hoppas nu på att komma in i EUs finrum. Rick Falkvinge är lyrisk. Emma sammanfattar mångas syn: Rick Falkvinge varnar för att handskarna kommer att åka av nu. Men det är såklart värt att fortsätta kämpa för det öppna samhället.

Utöver Enfrågan vad innebär det att rösta på piratpartiet? Piratpartiet tror att deras budskap om ett fritt och öppet internet borde locka liberala och borgerliga väljare, skriver SvD.

Christian Engström, piratpartiet vice ordförande, säger i SvD att de är emot Lissabonfördraget och vill tillhöra den liberala eller gröna gruppen i EU. Eftersom många av piratpartiets medlemmar kommer från miljöpartiet och vänstern är den gröna gruppen det troligaste.

De gröna och miljöpartiet gillar inte EU. De gillar inte heller kärnkraft. De bryr sig inte om att miljontals människor svälter och är i behov av energi. De vill slänga ut energikrävande industri från Sverige. De vill kort återföra Sverige till ”stenåldern”

Vänstern yrar om ett kommunistiskt samhälle. Ohly gick till hårt angrepp mot kunskapssverige. Kunskapen ska anpassas till de som inte har ”läshuvud”.

Sammanfattningsvis är enfrågan bra, men i övrigt kommer piratpartiet att bidra till att Sverige återgår symboliskt till stenåldern. Enfrågepartier är bra. Jag såg gärna att vi fick ett ”företagsparti”. Enfrågepartier skapar opinion vilket de bör nöja sig med.

Läs även andra intressanta åsikter om piratpartiet, enfågeparti, eu, miljöpartiet, kärnkraft, utbildning, politik, ekonomi

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

5 Responses to “Är Piratpartiet ett utvecklingsfientligt parti?”

 1. Alla partier utgår väl från en fråga? Så även piratpartiet, FI, SD och Socialdemokraterna. Vad är det som är så konstigt med det?

 2. Eftersom Piratpartiet i förlängningen strävar efter total frihet att kommunicera kommer även åsikter om dåliga miljösatsningar (de som förpassar oss till stenåldern) också att komma fram i ljuset.

  Så med andra ord kommer sådana dumheter att stoppas så fort den stora massan lär sig att finna information från annat håll än traditionell massmedia.

  Det är tillbakahållande av information (censur) som för oss tillbaka till stenåldern.

 3. Hur kan ett parti vars hjärtefrågor är demokrati, värnande om den personliga integriteten och avskaffande av kunskaps/kulturmonopol kallas för ett parti som kommer föra oss tillbaka till stenåldern? Hur mycket mer progressivt kan ett parti vara, egentligen?

  Om dagens upphovs/patentsystem funnits på stenåldern så hade dock eldens och hjulets upphovsmän förmodligen sett till att vi stannat kvar på grottstadiet eftersom alla nya tekniska landvinningar kraftigt motarbetats!

 4. Jag ställer mig frågande till dina slutsatser. För att ta dem punkt för punkt:

  Eftersom många av piratpartiets medlemmar kommer från miljöpartiet och vänstern är den gröna gruppen det troligaste.

  Jag har inte sett någon undersökning av var Piratpartiets medlemmar har sina (tidigare) sympatier längs den socioekonomiska axeln. Själv har jag allmänt borgerlig bakgrund, Christian Engström har varit förtroendevald i Folkpartiet och Rick Falkvinge har ett förflutet i MUF.

  Jag har inte sett detaljerna i den opinionsmätning som redovisades i torsdags, men enligt DN är det till stor del Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare i senaste riksdagsvalet som nu stödjer Piratpartiet i valet till Europaparlamentet. Det är intressant, men jag hade annars velat veta hur de röstade i förra europaparlamentsvalet, 2004. Det är nämligen där vi kan se hur sympatierna förskjuts. Gick Junilistans alla väljare till moderaterna?

  Av riksdagspartierna är det (mp) och (v) som kommit närmast (pp) i våra aktuella frågor (övervakning och upphovsrätt), men jag vet inte hur övertygade de är. Troligen är de rädda för att tappa väljare till oss. Vilka väljare är det i så fall de tappar, kärnkraftsmotståndarna eller EU-motståndarna? I båda dessa frågor saknar (pp) egna ståndpunkter, och vi kommer i dem att följa våra samarbetspartners. Den som väljer (pp) framför (v) eller (mp) torde därför anse att ett fritt Internet och skyddat privatliv är viktigare frågor än miljön och den europeiska integrationen.

  Det är inte heller våra väljare som avgör vilken grupp vi hamnar i, för det syns inte på de valsedlar som läggs för (pp) huruvida väljaren är röd, grön eller blå. Möjligen kan personkryssen ge en fingervisning, men det torde vara endast ett fåtal väljare som känner till var några av våra 20 kandidater står i fråga om höger eller vänster (jag känner till tre av dem).

  Det som avgör vår grupptillhörighet är i stället de förhandlingar som tar vid omedelbart efter valet, där våra ledamöter skall ”sälja” sina röster till den grupp som ger oss störst inflytande över politiken i våra frågor, och då bör man betänka att den liberala gruppen (ALDE) för närvarande är mer än dubbelt så stor som den gröna gruppen (Greens/EFA). Sett enbart till röststyrkan borde alltså en överenskommelse med ALDE vara betydligt mer värd för oss än motsvarande överenskommelse med Greens/EFA. Om vi inte når en överenskommelse med ALDE, så torde orsaken till det snarare vara att deras väljare inte vill ha oss där, än att våra väljare inte skulle vilja det.

  De gröna och miljöpartiet gillar inte EU. De gillar inte heller kärnkraft. De bryr sig inte om att miljontals människor svälter och är i behov av energi. De vill slänga ut energikrävande industri från Sverige. De vill kort återföra Sverige till “stenåldern”

  EU-motståndet lär vara specifikt för det svenska Miljöpartiet, inte för Greens/EFA som helhet (fast jag har inga närmare kunskaper om gruppens ställningstaganden). Att Miljöpartiet trots det anslutit sig till Greens/EFA torde bero på att de är överens i de frågor som Europaparlamentet har att behandla, och varken Sveriges medlemskap i unionen eller vår eventuella anslutning till eurosamarbetet är sådana frågor, utan de är nationella frågor, som hos oss avgörs i riksdagen.

  Det finns inte någon majoritet ens i Sverige för en avveckling av kärnkraften. Hur ser opinionen ut i EU som helhet? Vad har EU fattat för beslut på kärnkraftsområdet som får återverkningar för svenskt vidkommande? Väntas några sådana beslut under den kommande mandatperioden (fem år)?

  Även om (pp) skulle ansluta sig till Greens/EFA, så ser jag inte hur detta vare sig bromsar den europeiska integrationen eller förhindrar fortsatt användning av kärnkraft i Sverige. Vi bör i stället titta på vilka frågor som kan antas hamna på parlamentets bord under den kommande femårsperioden och försöka ta reda på hur vår samarbetspartner tänker agera i dem, och de enda intressanta frågorna är de där det väger någorlunda jämnt i parlamentet som helhet.

  Vänstern yrar om ett kommunistiskt samhälle. Ohly gick till hårt angrepp mot kunskapssverige. Kunskapen ska anpassas till de som inte har “läshuvud”.

  Inte heller dessa frågor står på Europaparlamentets dagordning, utan möjligen på den svenska riksdagens. Vänsterns partigrupp (GUE/NGL) är ungefär lika liten som Greens/EFA, och inte ens en trolig samarbetspartner för (pp). Samtidigt har (v) goda namn på sin valsedel; Eva-Britt Svensson har som ledamot gjort ett bra jobb beträffande telekompaketet, och långt ned på samma valsedel hittar vi Erik Josefsson som ny kandidat. Om dessa personer tillåts slå an tonen inom GUE/NGL för hållningen i kommunikations- och medborgarrättsfrågorna, så behöver knappast (pp) in i den gruppen för att göra samma sak. Om nu (v) tappar väljare till förmån för (pp), då förlorar nog Ohly mer på det i skolfrågan än vad Falkvinge vinner i FRA-frågan.

  Sammanfattningsvis är enfrågan bra, men i övrigt kommer piratpartiet att bidra till att Sverige återgår symboliskt till stenåldern.

  Det må vara din slutsats, men den följer ett enligt min mening krystat resonemang, nämligen att våra nyfunna väljares tidigare partisympatier skulle ”smitta av sig” på vår politik så till den milda grad att vi genom vår blotta grupptillhörighet i Europaparlamentet placerar oss själva i ett framtida röd-grön-lila block i den svenska riksdagen och saboterar såväl Björklunds kunskapsskola som Olofssons accepterande av kärnkraften (som i likhet med fildelningen är ett faktum snarare än en fråga).

 5. Rolf Erikson
  maj 4th, 2009 at 7:58

  Ett utmärkt förtydligande av Anders Andersson. Mitt inlägg, medger jag, var lite provocerande. Jag ville fästa uppmärksamheten på att verkligheten oftast springer ikapp enfrågepartier när man hamnar i parlamenten. Vad ska man göra när opinion är väckt?

  Personligen gillar jag enfrågepartier. De skapar opinion. Ser gärna att vi får ett företagsparti.

  Naturligtvis ska man ta vara på alla möjligheter att få en plats i parlamentet. Naturligtvis ska man ansluta sig till den grupp som bäst stödjer sin fråga.

  De är först vid nästa val som verkligheten gör sig påmind. Då bedöms partiet efter de värderingar (i alla frågor) som partiet gett uttryck för under de gångna åren. Man kan kan snabbt marginaliseras om man inte ser upp.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>