(s) framtidsdagar i Västerås Socialdemokratin har hamnat i bakvattnet. Strävan efter makt har fördunklat budskapen. Samordning med Ohly och Eriksson har inneburit luddighet och röstfiskning. Över helgen ska socialdemokraterna ha rådslagsdiskussion om sjukvården. Efter att läst programmet verkar det var nytt röstfiske på gång.

Arvid Falks redaktion är på plats och bevakar rådslaget och jag har bett om en analys av vilka förändringar socialdemokraterna föreslår jämför med när de själva hade regeringsmakten. Är det modifieringar av alliansens politik eller är det en återgång till vad de en gång trodde på. Jag hoppas att vi får en sådan analys.

Efter att ha tröttnat på ”Gubben i Lådan” Östros eviga nej sägande är det skönt och behövligt att det finns folk inom rörelsen som vill driva en debatt. Det behövs för alla parter. Grönt kort till dessa.

Vi är kritiska till att det social- demokratiska rådslagsarbetet om sjukvården missat centrala frågor. Alla sjukvårdens framtids- frågor behöver få hållbara socialdemokratiska svar.

Detta skriver Mikael Damberg och Ingela Nylund Watz i SvD Brännpunkt. De centrala frågorna menar Mikael och Ingela är:

  1. Stark svensk medicinsk forskning och utveckling

  2. Den enskildes möjlighet att kräva sin rätt i sjukvården

  3. Kopplingen mellan lön och prestation är central

  4. En något ökad avgiftsfinansiering i sjukvården

De menar att med dessa frågor kan socialdemokratin utmana alliansen förslag om privatiseringar. Jag skulle tro att alliansen ser positivt på dessa förslag.

Alliansen behöver en stark och kreativ opposition. Tillsammans skulle socialdemokratin och alliansen kunna uträtta underverk i finanskrisens spår. Kommunister, miljöpartister och sverigedemokrater skulle lämnas därhän och det vore väl bara bra.

Sahlins retorik om sjukvården har uppmärksammats av Den hälsosamme ekonomisten och menar att det nog bara är en socialdemokratisk hjärna som kan reda ut hur följande hänger ihop.

Vården ska styras efter behov. Patienten ska ha rätt att välja vårdgivare – inte tvärtom som nu blir fallet när moderaterna släpper etableringsrätten fri.

SvD skriver om vad läsarnas tycker om Monas Sahlins buskap.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>