Hälften av kvinnorna i Sverige röstar på Alliansen. Det tyder på att frihet att välja är viktigt för många kvinnor. Ändå påstås vänstern att det är bara de socialistiska partierna som driver kvinnofrågor.

Ekonomiskt har jobbskatteavdragen betytt mycket för kvinnorna men Alliansen bör göra mera. Kvinnor får lägre pension än de flesta män därför att de valt att vara hemma mer med barnen. Det behöver inte vara något dåligt val så därför bör pensionspoängen justeras därefter.

Jämlikhetsfrågan är en annan fråga som Alliansen kan ta över från vänstern. Jag har svårt att se att kvinnorna har det bättre i Kina, Kuba eller för all del Ryssland. För vänstern verkar jämlikhet uppnås genom att överlåta ansvaret för barnen till staten. Det borde inte vara svårt för Alliansen att matcha detta.

Ensamstående mammor med barn verkar bli fler och fler. Varför borde utredas och också om parterna kommer för billigt undan sett från barnens perspektiv. Att bli ekonomiskt beroende av staten är ingen frihet att sträva efter.

Det finns andra frågor som också är betydelsefulla för kvinnor inte minst frågor som rör utförsäkringar. Även här finns det mycket att göra för Alliansen. Fuskarna har fått det svårare även om gränsdragningen blev svår. Det som sparas kan med fördel fördelas till de som verkligen är sjuka.

DN.Brännpunkt,Brännpunkt_2,Aftonbladet,

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>