De insatta är överens. Anders Borg har lyckats med Sveriges ekonomi. Även S ser honom som en ny Gunnar Sträng. Men vad hjälper det inför framtiden.

Med tanke på att de flesta inte vet vilka positiva effekter regeringens åtgärder har inneburit för de flesta borde alliansen PR-figurer få sparken (DN). Jag har själv mött flera som inte känt till något om jobbskatteavdrag.

Näringslivet är inte heller nöjda (SvD). Med tanke på att nya jobb skapas i växande företag är det alarmerande att inte alliansregeringen gör något för att underlätta för företagen att växa.

Visst, inget blir bättre med de rödgröna. På kort sikt kanske bidragsberoendet underlättas men ganska snart tar pengarna slut och det blir resursåtstramning. Till och med Helle Klein får det svårt när vänsterns tomma ord fylls med innehåll.

Det mest alarmerande är dock att PR folket har somnat in och tror att folk i allmänhet själva ska förstå hur allt hänger ihop.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>