Jag tror nog att alla vet vad som behövs i skolan. De flesta skulle svara bättre lärare. Det blev uppenbart igår för de oinvigda när serien 9A drog igång igen.

Vad är det för lärarutbildning vi har som släpper ut lärare som inte kan undervisa? Jag vet att man förr i världen fick göra lärarledda provundervisningar. Idag släpps man tydligen bara ut!

De lärare som ställer upp i 9A serien är modiga och jag hoppas att de får lön för mödan.

Alliansregeringen med Björklund i spetsen försöker höja statusen för skola och lärare men vem är det som håller emot? Kommuner som placerar barnen i specialklasser istället eller politiker som tycker det är fel att ställa krav.

Det uppenbara är att bra lärare ska ha högre lön men också att statusen hos lärare måste höjas.

SvD

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

4 Responses to “Alla vet vad skolan behöver, eller?”

 1. Krister Nässén
  februari 5th, 2011 at 13:27

  Visst låter det bra att alliansregeringen ”med Björklund i spetsen försöker höja statusen för skola och lärare”. Samtidigt stöder sig denna allians på bland annat en KD-sekt där synen på kunskap hos vissa företrädare kolliderar totalt med Björklunds tal om kunskapsskola.

  Jag har ofta undrat hur representativ tidigare KDU-ordföranden Ella Bohlin är för denna sekt med följande uttalande:

  ”Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt.”

  Dessa flumtankar gav henne, mycket välförtjänt, antipriset Årets förvillare 2005. Motiveringen till antipriset kan läsas här i sin helhet:

  http://www.vof.se/visa-forvillare2005

  I valrörelsen tog jag med denna motivering till några alliansföreträdare och frågade hur de såg på Bohlins ”utmärkelse”. Det verkade, lindrigt sagt, vara en öm tå att trampa på, inte minst bland KD-sektens egna företrädare.

 2. Den nya läroplanen LGR11 har en allvarlig brist då den reflekterar “enhetselevens” utveckling enligt Piaget´s stadieteori men saknar de differentialpsykologiska principerna för en genuin individualisering av undervisningen.

  Vi behöver en skoldebatt där fakta accepteras i stället för att sopas under mattan. DIVERGENSPRINCIPEN och dess konsekvenser bör stå i centrum likaväl som den svåra frågan om hur undervisningen skall INDIVIDUALISERAS.

  TVÅ HUVUDUPPGIFTER FÖR DEBATTEN OM FRAMTIDENS SKOLA.

  Utifrån existensen av betydande intelligensskillnader mellan eleverna men framför allt utifrån divergensprincipens giltighet bör den skolpolitiska debatten som första steg syfta till att lösa följande problem av helt avgörande betydelse för utformningen av framtidens skola:
  1. Hur skall läroplansmålen definieras för olika elevgrupper så att de inbegriper både den momentana kunskapsvariationen och variationen i utvecklingstakt?
  2. Hur skall läromedlen konstrueras så att de optimalt är anpassade både till den momentana kunskapsvariationen och variationen i utvecklingstakt hos olika elever?

  Se ”Sture Erikssons hemsida”: http://home.swipnet.se/StureEriksson/

 3. While your phone screen is pretfty small, remember tat there aгe no limitations to thе modifications
  you ccan do. Ꭺll you need to perform iis imagine, ɑfter tɦɑt сreate the picture.

 4. Read the whole tales and look at the galleries of in a native Android tablet environment.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>