Man läser lite då och då om slutförvaring av äldre utan värdighet. Varje gång blir man upprörd om inte förbannad. Nu senast med Merit Wagers inlägg i SvD. Varför hanterar vi äldre på detta sätt?

Visserligen har jag själv goda erfarenheter fån äldrevården genom min mor och svärmor. Båda blev dementa och kom till en mycket bra avdelning där husmor lät de vara med i dagens sysslor. Finns avdelningen kvar? Nej, kommunen ansåg den vara omodern. Det skulle byggas om, varje dement skulle ha ett eget kök!

En gång till; varje dement skulle ha ett eget kök! Att alla trivdes betydde inget. Förmodligen räknade man med att spara pengar genom att låsa in alla i sin etta med kök.

Nu ser jag med förfäran på den tid när man inte klarar sig själv och måste förlita sig på kommunens godtycke. Jag hoppas att det då finns flera privata vårdställen. Privat vård till skillnad mot offentlig överlever inte ekonomiskt om inte kvaliteten är bra. Allt under förutsättning förstås att inte politikerna lägger sina näsor i blöt.

Ohly (och Sahlin) vill satsa allt på offentlig verksamhet. Blir det bättre då? Knappast. Även om skattetrycket ökar från 60 % till 80 % (som verkar vara de rödgrönas idé) kommer det att bli resursbrist. med köer och vanvård som resultat. Varför? Därför att offentlig vård ser inget egenvärde i att ha bra kvalitet och en effektiv verksamhet.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>