Socialdemokratin har under mångårigt styre satt ribban för hur äldre ska ha det. Grundläggande är att kommun och tjänstemän vet bäst. De äldre och anhöriga är brickor i ett spel mellan tjänstemännen.

Behöver det vara så??

De rödgröna föreslår nu att de äldre ska få välja mellan olika maträtter och få ta ett glas vin till maten. Bara detta säger hur politiker på vänsterkanten ser på de äldre.DN skriver:

Det är ett ovärdigt system som möter växande ilska och upprördhet. Inläggen på den tvärpolitiska seniorbloggen.se visar hur utbrett missnöjet är. Bloggens upprop ”Vi vill vara myndiga människor – hela livet!” har undertecknats av en lång rad företrädare från både höger och vänster. De förenas av en vilja att själva kunna bestämma när och om de behöver äldreomsorg.

Förebilder finns. På SvD Brännpunkt beskriver Jacob Arfwedson och Thomas Idegard hur det är i Tyskland. De skriver:

I Tyskland är äldreomsorgen en ”köparnas” marknad. Boende och omsorg anpassas till hur de äldre vill leva – inte tvärtom. Och detta gäller för alla människor som behöver stöd, oavsett egen ekonomi, social bakgrund och var i landet man lever. Det offentliga, frivilligorganisationerna och marknadens entreprenörer har alla olika uppgifter men samverkar utifrån den enskildes önskemål och behov.

Jacob Arfwedson och Thomas Idegard kommer också med förslag hur äldrevården skulle kunna förbättras i Sverige. Alliansen har börjat att förbättra för de äldre men även de behöver ta till sig förslagen och Tysklands idéer om hur äldre ska behandlas.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

One Response to “Äldre förtjänar ett bättre liv än vad politikerna vill”

  1. Ditt val kanske är klart inför valet. Men gör din röst hörd på

    http://www.valresultatet.se

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>