AB vill att regeringen tar ansvar och kommer med fyra förslag. Det anmärkningsvärda är att inga förslag ges om hur nya resurser skapas utan det är högre skatter som ska rädda Sverige. Ett av förslagen, sänkt pensionärsskatt, kommer säkert från regeringen.

Det är lätt att vinna poäng på mer bidrag men på något sätt är det beklämmande att en av landets största tidningar inte förstår sambandet mellan välstånd och välmående företag.

Vad som menas med ansvar inom politiken tycker DN dock att deras nya mätning ger svar på..

SvDDHE, Tokmoderaten,

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>